PENETAPAN PEMILIHAN MPP


  • Tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan lain berkaitan dengan pemilihan MPP, Naib Canselor boleh :
  1. Mengadakan, menangguhkan atau membatalkan pemilihan MPP atau mengadakan pemilihan semula MPP selepas berunding dengan Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP;
  2. Menentukan kawasan pemilihan; dan
  3. Menetapkan bilangan wakil MPP di kawasan pemilihan.

 

  • Pemilihan MPP hendaklah diadakan pada semester perdana setiap tahun akademik.

 

  • Tanpa mengenepikan perkara di atas, pemilihan MPP perlulah diadakan dalam tempoh empat puluh lima hari dari tarikh pelajar mendaftar bagi semester perdana pertama setiap tahun akademik.